Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.naveg.nl) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website en diensten te gebruiken, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Informatiegebruik

De Nederlandse Academie voor Esthetische Geneeskunde (NAVEG) streeft er altijd naar om op deze website correcte en actuele informatie te verstrekken. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat NAVEG niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NAVEG is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website, noch voor het niet goed functioneren van de website. Er kan niet automatisch een relatie ontstaan ​​tussen NAVEG en een websitegebruiker op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail.

E-mail

NAVEG staat niet in voor de ontvangst of (tijdige) verwerking van aan NAVEG verzonden e-mails, aangezien tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd vanwege de veiligheidsrisico’s die eraan verbonden zijn. Door contact op te nemen met NAVEG via e-mail zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. NAVEG heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of inhoud. NAVEG is dan ook niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van NAVEG zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze publicaties en uitingen mogen op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd of anderszins openbaar worden gemaakt, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NAVEG.