Gebruiksvoorwaarden

LAATSTE BIJGEWERKT: 13-3-2023

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (de “Overeenkomst”) aandachtig door aangezien ze van toepassing zijn op uw gebruik van de online diensten en digitale producten van de Nederlandse Academie Voor Esthetische Geneeskunde (“NAVEG” of “wij” of “ons”). De NAVEG-website op https://www.naveg.nl en alle subdomeinen daarvan (de “Website”), mobiele applicaties geleverd door NAVEG, en de gehele NAVEG, inclusief maar niet beperkt tot RSS, API’s, softwarefuncties, inhoud, producten en diensten en andere downloads (gezamenlijk de “Diensten”). Het gebruik van de website en Diensten wordt beheerst door deze Overeenkomst, ongeacht hoe u toegang krijgt tot de Website of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot, via internet, Wireless Application Protocol (gewoonlijk aangeduid als “WAP”), een mobiel netwerk of anderszins. NAVEG en zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers, onafhankelijke contractanten (inclusief de opleiders) en dienstverleners en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden worden in deze overeenkomst samen met NAVEG aangeduid als de “NAVEG-entiteiten”.

1 Wijzigingen in de Overeenkomst.

NAVEG behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst af en toe bij te werken of te wijzigen en zal dergelijke wijzigingen binnen redelijke tijd u op de hoogte stellen, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van de herziene versie van deze Overeenkomst op de website of in verband met de Diensten. U kunt bepalen wanneer deze Overeenkomst voor het laatst is herzien door te verwijzen naar de legenda “LAATSTE BIJGEWERKT” bovenaan deze Overeenkomst. Uw toegang tot of gebruik van de Website of Diensten na enige wijziging in deze Overeenkomst houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Wijzigingen aan deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op enig geschil tussen u en NAVEG dat is ontstaan vóór de datum waarop NAVEG de herziene versie van deze Overeenkomst met dergelijke wijzigingen heeft gepost of u anderszins op de hoogte heeft gesteld van dergelijke wijzigingen.

2 Wijzigingen aan de Website of Diensten.

We behouden ons het recht voor om op elk moment en periodiek, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk: de Website of Diensten met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten; vergoedingen te innen in verband met het gebruik van de Website of Diensten; vergoedingen wijzigen of kwijtschelden die in verband met de Website of Diensten in rekening worden gebracht; of mogelijkheden bieden voor sommige of alle gebruikers van de Website of Diensten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de website of diensten, inhoud, functies of producten, geheel of gedeeltelijk. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Website of Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

3 Toepassing en reikwijdte van deze overeenkomst; Aanvullende voorwaarden.

Deze overeenkomst is van toepassing op alle personen die toegang hebben tot de website en/of dienst en alle personen die de website en/of dienst gebruiken, ongeacht of ze de gratis of betaalde delen van de website en/of dienst gebruiken, inclusief gebruikers die zich registreren als “Leden” voor de Diensten en gebruikers en Leden die “Opleiders” worden voor de Diensten, in elk geval met betrekking tot alle gebruik van en activiteiten met betrekking tot de Website en/of Diensten.

Uw accordering van deze Overeenkomst, hetzij uitdrukkelijk (bijv. klikken op een pictogram “IK GA AKKOORD” en/of “SUBMIT”) of impliciet (d.w.z. toegang tot of gebruik van een deel van de Website en/of Dienst) vormt uw toestemming aan deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat een dergelijke aanvaarding dezelfde kracht en hetzelfde effect zal hebben als wanneer u met de hand op papier had ondertekend. U doet hierbij onherroepelijk afstand van elke recht die u mogelijk hebt onder de toepasselijke wetgeving om fysieke kopieën van deze Overeenkomst te gebruiken of te ontvangen.

Wanneer u bepaalde delen van de website en/of Diensten bezoekt of gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd ermee in te stemmen dat u onderworpen bent aan eventuele aanvullende voorwaarden die door ons op de website zijn geplaatst of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld via de Diensten die van toepassing zijn op dergelijke onderdelen van de Website en/of Diensten (“Aanvullende Voorwaarden”). Aanvullende voorwaarden kunnen ook voorwaarden zijn die op de website en/of diensten zijn geplaatst, waaronder bijvoorbeeld:

 • gedeelten van de website of Dienst die de vergoedingen, abonnementsperioden, gratis proefperiodes of andere specifieke voorwaarden beschrijven die van toepassing zijn op bepaalde Betaalde Diensten;
 • delen van aanvragen of registratieformulieren die kwalificaties of andere vereisten specificeren die van toepassing zijn op u als aanvrager of lid; En
 • regels, richtlijnen, handleidingen, beleid en andere documenten die op de Website en/of Diensten zijn geplaatst met betrekking tot correct gebruik van verschillende specifieke Diensten.

Zonder het voorgaande te beperken, zijn Leden die zich registreren om “Opleiders” te worden voor de Diensten, onderworpen aan de Aanvullende voorwaarden waarnaar op de Dienst wordt verwezen als de “Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor de Opleiders”. Al dergelijke aanvullende voorwaarden worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze overeenkomst. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en eventuele Aanvullende voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het specifieke deel van de Website en/of Dienst waarop dergelijke Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle andere gevallen prevaleert de Overeenkomst.

4 Gebruikerskwalificaties.

De Website en Diensten zijn bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Gebruikers jonger dan 18 jaar mogen de Website of Diensten niet gebruiken. DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN, ERKENT U DAT U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Door toegang te krijgen tot, gebruik te maken van en/of te registreren voor een account op de Website en/of Diensten namens een derde partij (bijvoorbeeld uw werkgever) verklaart u tegenover ons dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van een dergelijke derde partij en dat uw toegang, gebruik en/of registratie van of op de Website en Diensten namens hen inhoudt dat zij deze Overeenkomst accepteren.

Rechtspersonen (bijv. bedrijven, overheidsinstanties, universiteiten) die zich registreren voor een account op de Website en/of Diensten (“Entiteitsleden”) zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hun account door hun werknemers, tussenpersoon en andere vertegenwoordigers (“Vertegenwoordigers”) die een dergelijk account gebruiken en/of zich registreren voor accounts die zijn gekoppeld aan, gerelateerd aan of gekoppeld aan het account van een dergelijke entiteit. Vertegenwoordigers van Entiteitsleden kunnen toestemming krijgen om rechtstreeks gebruik te maken van de account van een Entiteitslid, bijvoorbeeld door de Vertegenwoordiger een gebruikersnaam en wachtwoord voor de account te geven en/of de Vertegenwoordiger een activeringscode door NAVEG verstrekt aan leden van dergelijke entiteiten om hun vertegenwoordigers in staat te stellen persoonlijke accounts aan te maken die zijn gekoppeld aan de accounts van leden van dergelijke entiteiten. Ongeacht of vertegenwoordigers van Entiteitsleden deze Overeenkomst individueel accepteren of anderszins gebonden zijn aan deze Overeenkomst, zijn Entiteitsleden verantwoordelijk voor de naleving van deze Overeenkomst door hun vertegenwoordigers bij het gebruik van NAVEG-accounts, wachtwoorden, activeringscodes en/of andere bijbehorende Vertegenwoordigersaccounts dat is gekoppeld aan, gerelateerd aan of gekoppeld aan het account van het Entiteitslid en/of wanneer de Vertegenwoordiger optreedt op de Website en/of Diensten als een officiële vertegenwoordiger van het Entiteitslid (bijvoorbeeld wanneer de Vertegenwoordiger een Cursus faciliteert onder de naam van de entiteitsvertegenwoordiger). Voor zover een Vertegenwoordiger van een Entiteitslid de Website en/of Diensten gebruikt, zijn alle bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op Leden ook van toepassing op die Vertegenwoordiger.

Aanvullende gebruikerskwalificaties kunnen van toepassing zijn op specifieke Diensten, inclusief voor Leden en Opleiders. Er kan meer dan één categorie Lid of Opleider zijn en elke categorie kan unieke gebruikerskwalificaties hebben. Er kunnen ook aanvullende categorieën gebruikers worden aangewezen door de NAVEG met unieke kwalificaties voor dergelijke gebruikers. Voor zover een Lid of Opleider Diensten gebruikt of zich aanmeldt voor een categorie van Lid of Opleider waarvoor vereist is dat een dergelijk Lid bepaalde gespecificeerde kwalificaties en/of professionele licenties heeft, door dergelijke Diensten aan te vragen en/of te gebruiken, zal een dergelijk Lid of Opleider NAVEG verklaren en garanderen dat een dergelijk lid of opleider daadwerkelijk over de vereiste kwalificaties en/of beroepslicentie(s) beschikt en dat lid of opleider ermee instemt NAVEG schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle verliezen of schade die NAVEG kan oplopen als gevolg van het falen dat een dergelijke verklaring of garantie in alle opzichten waar en nauwkeurig is.

5 Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gebruiker.

U erkent en stemt ermee in dat u (en niet NAVEG) verantwoordelijk bent voor het verkrijgen en onderhouden van alle telecommunicatie-, breedband- en computerhardware, apparatuur en diensten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Website of Diensten, en voor het betalen van alle bijbehorende kosten.

De kwaliteit (bijvoorbeeld de resolutie) van streaming inhoud, evenals de downloadsnelheid van downloadbare inhoud, kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals uw locatie, de inhoud die wordt gestreamd of gedownload en de snelheid van uw internetverbinding. NAVEG geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot toegang tot inhoud die beschikbaar is via de Website of in verband met Diensten, inclusief de kwaliteit van streaming inhoud en de downloadsnelheid van de downloadbare inhoud.

Uw vermogen om toegang te krijgen tot de Website en/of Diensten en de kwaliteit van uw gebruikerservaring kan afhangen van het feit of u geschikte hardware en/of software gebruikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en/of Diensten. Hardware, software en andere technologische vereisten die worden voorgesteld voor optimaal gebruik van de Website en Diensten kunnen op de Website en/of Diensten worden geplaatst, maar NAVEG geeft geen verklaring, garantie of garantie dat u de Website en Diensten kunt gebruiken, zelfs als u voldoet aan dergelijke eisen.

6 Derde partij opleiders; Cursus-inhoud.

De Website en Diensten bieden gebruikers in de eerste plaats toegang tot bepaalde inhoud en diensten met betrekking tot permanente medische educatie, cursussen, seminars en gerelateerde educatieve bronnen (“Cursussen”), waaronder, maar niet beperkt tot: (a) live streaming media (bijv. webcasts en groupcasts) en on-demand streaming media; (b) downloadbare audio- en videocursussen; (c) downloadbaar presentatiemateriaal; (d) downloadbare publicaties; (e) weblogs; en (f) transcripties (dergelijke inhoud en diensten maken ook deel uit van de “Diensten”). Dergelijke cursussen zijn ontworpen en geleverd door externe onafhankelijke contractanten die we “Opleiders” noemen. Opleiders zijn geen werknemers of tussenpersonen (vertegenwoordigers) van NAVEG. In plaats daarvan zijn de opleiders gebruikers die lid zijn geworden van NAVEG en die een verdere aanvraag- en acceptatieprocedure doorlopen om in aanmerking te komen als opleiders. NAVEG biedt verschillende hulpmiddelen en diensten waarmee de opleiders hun onafhankelijk ontwikkelde cursussen kunnen ontwerpen, op de markt brengen, aanbieden en distribueren via de website en diensten, en waarmee de opleiders kunnen communiceren met deelnemers, inclusief het innen van vergoedingen van deelnemers via de website en diensten. NAVEG int cursusgelden en andere vergoedingen namens de opleiders en houdt een deel van dergelijke vergoedingen in als vergoeding aan NAVEG voor het leveren van deze diensten aan de opleiders. Ondanks de beschrijving van de relatie van NAVEG met de  opleiders zoals beschreven in deze overeenkomst, behoudt NAVEG zich het recht voor om een dergelijke relatie te wijzigen en/of verschillende relaties aan te gaan met verschillende opleiders zoals NAVEG naar eigen goeddunken bepaalt, alles zonder kennisgeving aan gebruikers.

Hoewel we ons inspannen om de kwaliteit van onze opleiders en de cursussen die zij beschikbaar stellen via de Website en Diensten te behouden (bijvoorbeeld door normen vast te stellen voor opleiderskwalificaties; door voorgestelde Cursus-inhoud te beoordelen, enz.) controleren de dagelijkse activiteiten van de opleiders op de Website en/of Diensten en wij wijzen dus alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de acties en activiteiten van de opleiders en de inhoud en diensten die door hen worden geleverd via de Website en de Diensten, inclusief de Cursussen.

Zonder het voorgaande te beperken, betekent het gebruik van de term “Gediplomeerd Opleider” op de Website en Diensten alleen dat de opleider ons aanvraagproces heeft voltooid en dat we redelijke inspanningen hebben geleverd om te verifiëren dat de opleider de inloggegevens bezit die in hun aanvraag en op onze website door de documentatie te bekijken die ons door de opleider is verstrekt. We beoordelen alleen documentatie van inloggegevens die door de opleider aan ons heeft verstrekt en we nemen geen enkele verplichting op ons om onafhankelijke verificatie door derden van dergelijke documentatie of inloggegevens te verkrijgen of anderszins de herkomst van inloggegevens te verifiëren.

In geen geval zijn de NAVEG-entiteiten aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op een cursus of gerelateerde informatie of materialen die door de opleiders worden verstrekt. De meningen die door de opleiders worden geuit, geven uitsluitend de mening weer van de personen die dergelijke meningen indienen of uiten, en geven mogelijk niet de mening van NAVEG weer.

7 CME-credits; Certificaten.

NAVEG geeft geen fysieke certificering af voor voltooiing van de cursus, behalve een e-Certificaat die per e-mail wordt verstuurt na succesvolle afronding van de cursus(sen). De e-Certificaat is een eenvoudige afbeelding die aangeeft dat het lid een bepaald cursus met succes heeft voltooid en geen andere certificering of accreditatie of andere goedkeuring van NAVEG of een derde partij heeft.

Een opleider kan naar eigen goeddunken een fysiek certificaat van voltooiing afgeven. Een opleider kan ook zelfstandig stappen ondernemen om zijn cursus te laten certificeren door een externe organisatie (zoals de RGS, enz.) en kan CME/CE-credits aanbieden. Kijk voor meer informatie naar www.knmg.nl. De NAVEG kan de levering aan Leden van dergelijke opleider-certificeringen (inclusief door de opleider gemaakt bewijs van CME/CE-credits) via de Website en Diensten faciliteren. NAVEG is echter niet verantwoordelijk voor het waarborgen van de geldigheid van permanente educatie of het behoud van certificeringspunten; afgifte van een kennisgeving van kredieten of certificering; zorgen voor voldoende kredieten voor licentieverlenging, ziekenhuisbesturen, onderhoud van certificering of erkenningscursussen; ervoor zorgen dat de inhoud van de cursus voldoende is om punten voor permanente educatie te verdienen; of het waarborgen van de juistheid of volledigheid van persoonlijke transcripties. In geen geval zijn de NAVEG-entiteiten aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op een verklaring, aanbod, certificaat of vermeende toekenning van CME/CE-credits of vergelijkbare informatie of materialen die door de opleiders via de website of diensten of anderszins worden verstrekt.

In veel gevallen houden de vereisten van een cursus in dat een lid geen certificaat van voltooiing van de NAVEG voor een dergelijk cursus kan verkrijgen, tenzij dat lid over de juiste licentiestatus beschikt zoals vermeld in de toepasselijke cursusmaterialen die beschikbaar zijn gesteld aan leden op het moment van aanmelding of registratie voor dergelijk cursus. Het is momenteel het beleid van de NAVEG om geen bewijs van een dergelijke vereiste licentiestatus te eisen om zich te registreren voor en deel te nemen aan een bepaald cursus en alleen een bewijs van licentiestatus te eisen bij de voltooiing van de cursus en voorafgaand aan de afgifte van het toepasselijke certificaat van voltooiing voor dat cursus. Alvorens zich te registreren voor een Cursus, dienen Leden de Cursus-aanvraag- en registratiematerialen zorgvuldig door te nemen om vast te stellen wat de licentievereisten zijn die vereist zijn voor een dergelijk Cursus en zich ervan bewust te zijn dat een bewijs van een dergelijke licentiestatus vereist is voordat een certificaat van voltooiing wordt afgegeven. Er wordt geen restitutie verleend als een lid geen bewijs van de vereiste licentiestatus kan overleggen en dus geen certificaat van voltooiing kan verkrijgen ondanks het voltooien van een cursus.

8 Gedragsregels.

U moet alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften naleven bij het bezoeken of gebruiken van de Website en/of Diensten. Daarnaast verwachten we van gebruikers dat ze de rechten en waardigheid van anderen respecteren. Uw gebruik van de Website en/of Diensten is afhankelijk van uw naleving van de regels die in deze sectie worden uiteengezet. Je moet niet:

 • Plaats, verzend of anderszins beschikbaar via of in verband met de Website of Diensten,(a) alles dat (i) bedreigend, intimiderend, discriminerend, vernederend, haatdragend of intimiderend kan zijn; (ii) lasterlijk, frauduleus of anderszins onrechtmatig; (iii) obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of anderszins verwerpelijk; of (iv) gerelateerd aan alcohol, gokken, tabaksproducten, munitie of vuurwapens; (b) alles wat aanleiding kan geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid (inclusief materiaal dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteitsrecht of enig ander eigendomsrecht waarvoor u niet de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt van de eigenaar van dergelijke recht of in strijd met een contractuele, fiduciaire of andere wettelijke verplichting), of gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen; (c) elk virus, worm, Trojaans paard, paasei, tijdbom, spyware of andere computercode, bestand of cursus dat potentieel schadelijk of invasief is, of kan of is bedoeld om de werking van, of toezicht te houden op het gebruik van hardware, software of apparatuur; (d) ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, “junk mail”, “spam”, “kettingbrief”, “piramidespel”, investeringsmogelijkheid of andere vorm van werving; of (e) materiële, niet-openbare informatie over een bedrijf of effecten of andere financiële instrumenten, zonder de juiste toestemming om dit te doen.
 • De website of diensten gebruiken (a) om persoonlijk identificeerbare informatie te belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen, oogsten of verzamelen, of anderszins de wettelijke rechten van anderen schenden, inclusief privacy- of publiciteitsrechten; (b) zich uit te geven voor een persoon of entiteit, of een valse verklaring af te leggen of anderszins uw band met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen, of te verklaren of te impliceren dat wij uw verklaringen of inzendingen onderschrijven (zoals hieronder gedefinieerd); of (c) voor enig ander frauduleus of onwettig doel.
 • De werking van de Website of Diensten of de servers of netwerken die worden gebruikt om de Website of Diensten beschikbaar te maken, verstoren (inclusief door actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting oplegt aan de Website of in verband met de Diensten of aan dergelijke servers of netwerken) of enige vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van dergelijke servers of netwerken schenden.
 • Het gebruik van de Website of Diensten door een andere persoon beperken of verhinderen (inclusief door de Website te hacken of te beschadigen).
 • De Website of Diensten gebruiken om te adverteren of om goederen of diensten aan te bieden om te verkopen of te kopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de NAVEG.
 • Licentie, sublicentie, overdracht, toewijzen, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, distribueren of exploiteren voor commerciële doeleinden van de Website of Diensten of enige toegang tot of gebruik van de Website of Diensten.
 • De Website of Diensten wijzigen, aanpassen, er afgeleide werken van maken, vertalen, reverse-engineren, decompileren of demonteren.
 • Verwijder alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van de Website of Diensten of enig materiaal dat beschikbaar is via de Website of Diensten.
 • Elk deel van de Website of Diensten framen of spiegelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NAVEG.
 • Systematisch content van de Website of Diensten downloaden of opslaan.
 • Een robot, spider, applicatie voor het zoeken/ophalen van websites of een ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om inhoud van de Website of in verband met de Diensten op te halen, te indexeren, te “scrapen”, “dataminen” of op welke manier dan ook te verzamelen, of te reproduceren of te omzeilen de navigatiestructuur of presentatie van de Website of Diensten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NAVEG. Ondanks het voorgaande verleent NAVEG de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de website te kopiëren met als enig doel en uitsluitend voor zover nodig voor het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen. NAVEG behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

We kunnen uw gebruik van de Website of Diensten beëindigen voor elk gedrag dat wij als ongepast beschouwen, of voor uw schending van deze Overeenkomst, inclusief de hierboven uiteengezette Gedragsregels (inclusief, maar niet beperkt tot, als u herhaaldelijk inbreuk maakt op het auteursrecht via of in verband met de Website of Diensten).

9 privacy; Hoe we persoonlijke informatie gebruiken die via de website en/of diensten is ingediend.

Uw indiening van persoonlijke informatie via de Website of in verband met de Diensten valt onder het Privacybeleid van de NAVEG, dat te vinden is op http://naveg.nl/privacybeleid/ (het “Privacybeleid”). U stemt ermee in dat alle informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is en dat u dergelijke informatie regelmatig zult onderhouden en bijwerken.

10 gebruikersinzendingen; Door gebruikers gegenereerde inhoud.

Inzendingen. De Website of Diensten kunnen bepaalde functionaliteit beschikbaar stellen (bijvoorbeeld prikborden, forums, blogs, chatfunctionaliteit, berichtfunctionaliteit en commentaarfunctionaliteit, naast andere diensten) waarmee u informatie en materialen kunt posten, verzenden of beschikbaar stellen (inclusief cursussen voor cursussen) voor gebruik door de NAVEG, opleiders en/of andere gebruikers van de website en/of diensten (elk een “inzending”). Voor alle duidelijkheid: Inzendingen bevatten alle feedback, ideeën of suggesties in welke vorm dan ook, inclusief verbeteringen aan onze software of het ontwerp van de Website, die u verzendt of aan ons indient met betrekking tot de Website en/of de Diensten of enige andere kwestie.

Onze rechten om uw inzendingen te gebruiken. Voor elke Inzending die u beschikbaar stelt via of in verband met de Website of Diensten, verleent u ons hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (via meerdere niveaus) licentie, zonder extra aandacht voor u of een derde partij, om dergelijke Inzending te reproduceren, distribueren, uitvoeren en weergeven (openbaar of anderszins), aan te passen, te wijzigen en anderszins te gebruiken en te exploiteren, in elk formaat of medium dat nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld , en voor elk doel (inclusief promotionele doeleinden, zoals het weergeven van een gebruikerscommentaar op de voorpagina van de Website of Diensten als een getuigenis). Zonder het voorgaande te beperken, omvatten inzendingen uw spreken, vragen stellen of anderszins presenteren van of deelnemen aan een NAVEG-cursus via de website en/of diensten, en u stemt ermee in dat de NAVEG de inhoud van uw inzendingen (mondeling of schriftelijk, inclusief video) opneemt.

Disclaimer met betrekking tot functionaliteit die beperkt wie uw inzendingen kan zien. De Website en/of Diensten kunnen gebruikers toestaan hun Inzendingen te delen met slechts een selecte groep andere gebruikers, of hun Inzendingen openbaar maken voor iedereen (zelfs niet-gebruikers van de Website en/of Service). U erkent en stemt ermee in dat, hoewel de Website en/of Diensten bepaalde functies kunnen bieden die bedoeld zijn om u in staat te stellen te beperken wie uw Inzendingen kan zien of om u in staat te stellen de inhoud van een of meer Inzendingen van de Website en/of Diensten te verwijderen, NAVEG garandeert niet dat dergelijke Inzendingen nooit toegankelijk zullen zijn voor onbevoegde gebruikers of andere personen.

NAVEG WIJST HIERBIJ ELKE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, VERSPREIDING OF GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD OF INZENDINGEN.

Uw rechten op uw inzendingen. Voor alle duidelijkheid: aangezien u ons alleen een niet-exclusieve licentie voor uw inzendingen verleent, behoudt u alle eigendomsrechten die u mogelijk heeft op een van de inzendingen die u beschikbaar stelt, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst. Dit betekent dat u uw Inzendingen kunt gebruiken voor elk gewenst doel buiten de Website en/of Diensten, zelfs nadat u de Inzendingen aan ons heeft verstrekt.

U bent wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van uw inzendingen. U verklaart en garandeert hierbij dat (a) u over alle rechten beschikt om alle inhoud van uw Inzendingen te gebruiken en in te dienen (inclusief alle inhoud die door een derde partij is gemaakt) en dat u over de rechten en de bevoegdheid beschikt om de licenties aan NAVEG te verlenen zoals gespecificeerd in deze paragraaf; en dat (b) uw Inzendingen: (i) geen inbreuk maken op, schenden van of misbruik maken van rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, morele rechten, privacyrechten, recht op publiciteit, of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht of (ii) laster, smaad of inbreuk maken op het recht op privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een andere persoon; en (c) uw Inzending geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code bevat. We kunnen inzendingen voor welk doel dan ook gebruiken zonder vergoeding aan u of een andere persoon. U bent en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van elke Inzending.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van inzendingen. U begrijpt dat u door het gebruik van de Website en/of Diensten wordt blootgesteld aan Inzendingen van verschillende bronnen, inclusief andere gebruikers, en dat noch de NAVEG, noch enige NAVEG-entiteit verantwoordelijk is voor de juistheid, het nut of de intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Inzendingen. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of ongepast is, en gaat ermee akkoord afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of mogelijk heeft tegen NAVEG en NAVEG-entiteiten, en doet hierbij afstand met respect daarvoor. De NAVEG onderschrijft geen enkele inzending of mening, aanbeveling of advies daarin, en NAVEG wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke inzendingen af. Zonder het voorgaande te beperken, kan NAVEG (maar is niet verplicht) inzendingen te beoordelen, evalueren of wijzigen voordat of nadat ze op de Website of in verband met de Diensten verschijnen. We kunnen alle inzendingen en de omstandigheden rond hun indiening aan iedereen bekendmaken, om welke reden of welk doel dan ook. Bovendien hebben de NAVEG-entiteiten geen controle over en zijn ze niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik (inclusief herpublicatie) of misbruik van uw inzendingen door derden. INDIEN U ERVOOR KIEST PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE OF ANDERE INFORMATIE OP DE WEBSITE OF DIENSTEN OF BIJ EEN DERDE PARTIJ OPENBAAR BESCHIKBAAR TE MAKEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO.

11 Eigendomsrechten van de NAVEG; Uw beperkte recht om NAVEG-content te gebruiken.

Wij en/of onze licentiegevers, sponsors, partners, adverteerders, content providers of andere derde partijen zijn eigenaar van de informatie en materialen die beschikbaar zijn via de Website en/of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot (i) de NAVEG en handelsmerken van derden, dienstmerken, logo’s, handelsmerken en merknamen, huisstijl en handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken (gezamenlijk de “NAVEG-merken”); en (ii) informatie, gegevens, materialen, interfaces, computercode, databases, producten, diensten, softwaretoepassingen en -hulpmiddelen, tekst, afbeeldingen, foto’s, audio- en videomateriaal en illustraties die op de Website en/of Diensten verschijnen (inclusief alle inhoud van Cursussen), en (iii) het ontwerp, de structuur, de selectie, de compilatie, de montage, de coördinatie, de uitdrukking, de functionaliteiten, de toepassingen, het uiterlijk en het gevoel en de opstelling van alle inhoud op of beschikbaar via de Website en/of Diensten ( de items geïdentificeerd in subsecties (i) (ii) en (iii) zullen hierin gezamenlijk worden aangeduid als de “NAVEG-inhoud”). Dergelijke informatie en materialen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en/of andere eigendomsrechten en -wetten. U stemt ermee in om geen afgeleide werken te reproduceren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of creëren op basis van alle of een deel van de Website of Diensten of enige NAVEG-inhoud of andere informatie of materialen beschikbaar gesteld via de Website of Diensten, tenzij dit specifiek door ons is toegestaan voor dit doel. De reproductie, verzending, distributie, verkoop, publicatie, uitzending, circulatie of verspreiding van enige NAVEG-inhoud door u, of door u via een andere persoon of entiteit, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NAVEG of de eigenaar van dergelijke inhoud, als de NAVEG niet de eigenaar is van de inhoud. Elk gebruik van de NAVEG-merken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NAVEG of zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst is ten strengste verboden. U mag geen copyright- of andere kennisgevingen die in de NAVEG-inhoud verschijnen, wijzigen, verwijderen, verbergen, of verbergen met inbegrip van dergelijke kennisgevingen die verschijnen op enige NAVEG-inhoud die u kunt downloaden, verzenden, weergeven, afdrukken of reproduceren van de website en/of Diensten. Niets op de Website of Diensten mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enige NAVEG-inhoud te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Onder voorbehoud van uw naleving van alle voorwaarden van deze overeenkomst, krijgt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de NAVEG-inhoud te gebruiken die aan u beschikbaar is gesteld door de juiste en beoogde functionaliteit van de Website en Diensten. Druk één papieren versie af of download een enkele elektronische kopie voor uitsluitend persoonlijk gebruik van materiaal dat beschikbaar is gesteld om af te drukken of te downloaden op de website en diensten.

12 Inhoud van derden; Koppelingen.

De Website of Diensten kunnen bepaalde functies bevatten die de routering, verzending en online toegang mogelijk maken van bepaalde digitale communicatie en inhoud die beschikbaar is gesteld door derden, waaronder aanbieders van sociale media (dergelijke communicatie en inhoud, “Inhoud van derden”). Door deze functies te gebruiken, gaat u akkoord dat u ons instrueert om inhoud van derden met betrekking tot een dergelijke functie te gebruiken naar u toe te sturen. De website of diensten kunnen links bevatten naar andere websites en online bronnen die inhoud van derden bevatten. Inhoud van derden is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de derde partij die de inhoud levert via de Website en Diensten. U gaat akkoord met dat de NAVEG-entiteiten niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u voor inhoud van derden, inclusief de juistheid, volledigheid, kwaliteit, wettigheid, bruikbaarheid of veiligheid van inhoud van derden, of gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. We zijn niet verplicht om inhoud van derden te beoordelen, hoewel we op elk moment inhoud van derden (geheel of gedeeltelijk) via de website of diensten kunnen beoordelen, beleid en vereisten kunnen opleggen of de toegang tot inhoud van derden kunnen blokkeren of weigeren. Uw toegang tot of ontvangst van de content van Derden via de Website of Diensten impliceert niet dat wij de aanbieder van content van derden onderschrijven of dat wij gelieerd zijn aan dergelijke content van derden. Bovendien kan uw gebruik van inhoud van derden worden beheerst door aanvullende voorwaarden die niet in deze overeenkomst of ons privacybeleid zijn uiteengezet (zoals voorwaarden die worden verstrekt door de aanbieders van dergelijke inhoud van derden). Deze Overeenkomst creëert geen juridische relatie tussen u en de aanbieders van dergelijke Inhoud van Derden met betrekking tot dergelijke Inhoud van Derden, en niets in deze Overeenkomst mag worden opgevat als een verklaring of garantie door een NAVEG-entiteit aan inhoud van een derde partij.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN INHOUD VAN DERDEN OP EIGEN RISICO IS EN ONDERWORPEN IS AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DERGELIJKE INHOUD VAN DERDEN.

NAVEG behoudt zich het recht voor om op elk moment links naar een website en/of diensten te blokkeren via technologische of andere middelen zonder voorafgaande kennisgeving.

13 Nauwkeurigheid van informatie; Producten, inhoud en specificaties.

Zonder beperking van de algemeenheid van enige andere bepalingen van deze Overeenkomst, is de inhoud die via de Website en/of in verband met de Diensten wordt verstrekt (inclusief NAVEG-inhoud en inhoud van derden) bedoeld om alleen informatie te verstrekken over het behandelde onderwerp. Dergelijke inhoud die op of in verband met de Website of Diensten wordt aangeboden, kan echter onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Dienovereenkomstig doen wij geen uitspraken over de volledigheid, juistheid of actualiteit van dergelijke inhoud, inclusief alle beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, functies, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten die op de Website of Diensten worden beschreven of afgebeeld. Dergelijke inhoud kan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde gewichten, afmetingen en vergelijkbare beschrijvingen zijn bij benadering en worden alleen voor gemak doeleinden verstrekt.

14 adverteerders.

De Website en/of Diensten kunnen advertenties van derden bevatten. Het opnemen van advertenties op de Website en/of Diensten impliceert niet dat de NAVEG of de NAVEG-entiteiten de geadverteerde producten, informatie of diensten goedkeuren. De NAVEG is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de aanwezigheid van dergelijke advertenties op de Website en/of Diensten. Bovendien is de NAVEG niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verklaringen of het gedrag van externe adverteerders die op de Website en/of Diensten verschijnen. Als u besluit een websites van derden te bezoeken die is gekoppeld aan de Website en/of Diensten (inclusief via links in banneradvertenties die op de Website en/of Diensten worden weergegeven), gaat u ermee akkoord dit op eigen risico te doen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle correspondentie of transacties met externe adverteerders.

15 Beperkte licentie voor leden en opleiders om NAVEG-naam en -logo te gebruiken.

Alle officiële leden die een jaarlijkse abonnement hebben afgesloten bij de NAVEG en opleiders met een goede reputatie mogen hun lidmaatschap van de NAVEG aankondigen en promoten, onder meer door het gebruik van de NAVEG-merken/logo’s, zoals gedefinieerd in de volgende richtlijnen:

 • Een officiële lid of Opleider heeft een “goede reputatie” als een dergelijke gebruiker zijn/haar vereiste aanvraag(en)/verlenging(en) elektronisch heeft ingediend, deze gebruiker deze Overeenkomst volledig naleeft en deze gebruiker alle vergoedingen en andere kosten volledig heeft betaald volgens de NAVEG.
 • Alle door de NAVEG gemaakte vaststellingen met betrekking tot het recht van een gebruiker om de NAVEG-merken/logo’s te gebruiken, inclusief of de gebruiker een “goede reputatie” heeft of deze overeenkomst naleeft of anderszins, worden naar eigen goeddunken van de NAVEG gemaakt en zijn definitief. Elke gebruiker die een schriftelijke kennisgeving van de NAVEG (inclusief per e-mail) ontvangt, moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van NAVEG-merken/logo’s en mag verder de NAVEG-merken/logo’s niet langer gebruiken, tenzij geautoriseerd en schriftelijk overeengekomen door de NAVEG.
 • Gekwalificeerde gebruikers mogen het NAVEG-logo op hun website, marketingmateriaal en ander soortgelijk materiaal weergeven en mogen eerlijk en nauwkeurig hun lidmaatschapsklasse of andere associatie of titel met NAVEG vermelden. Aangezien het grote publiek misschien niet bekend is met de NAVEG, wordt aanbevolen om “Nederlandse Academie Voor Esthetische Geneeskunde” te schrijven, hoewel dit niet verplicht is.
 • Aangezien het NAVEG-lidmaatschap voor iedereen openstaat, mag het lidmaatschap op zichzelf niet als bewijs worden gebruikt. Daarom mogen gekwalificeerde gebruikers niet alleen de letters “NAVEG” achter hun naam gebruiken, b.v. “dr(s).voor-en achternaam, NAVEG.” Leden worden aangemoedigd om hun lidmaatschap bekend te maken in de juiste vorm, b.v. “dr(s). voor-en achternaam, lid van de NAVEG,” of, beter, “dr(s). voor-en achternaam, lid van de Nederlandse Academie Voor Esthetische Geneeskunde.”
 • Alleen officiële NAVEG-logo’s en -markeringen mogen op de NAVEG-formulieren worden gebruikt. Dergelijke officiële logo’s zijn verkrijgbaar bij de NAVEG. De logo’s van verschillende lidmaatschapscategorieën kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd.
 • NAVEG-merken/logo’s mogen niet worden gebruikt op een manier die suggereert dat NAVEG de praktijk of aangeboden diensten goedkeurt, sponsort of aanbeveelt. De NAVEG-naam mag niet groter zijn dan het lettertype van de eigen naam(en) van de gekwalificeerde gebruiker(s). Het lettertype dient hetzelfde te zijn als bij het aankondigen van lidmaatschap van andere verenigingen.
 • Materiaal met NAVEG-handelsmerken/logo’s moet van dezelfde kwaliteit zijn als de website. Alle inhoud van materiaal met het NAVEG-merk moet voldoen aan de vereisten die van toepassing zijn op inhoud die op de website wordt geplaatst.
 • NAVEG behoudt zich het recht voor om aanvullende gebruiksrichtlijnen en vereisten voor de NAVEG-merken/logo’s te publiceren, en gekwalificeerde gebruikers moeten onmiddellijk voldoen aan dergelijke herziene of aanvullende vereisten.
 • Vragen over het juiste gebruik van het NAVEG-logo moeten ter beoordeling worden ingediend bij info@naveg.nl.

Registratie; toepassingen; Gebruikersnamen en wachtwoorden; Data opslag.

Bepaalde delen van de Website en/of Diensten zijn alleen beschikbaar na goedkeuring van de aanvraag, registratie, login en/of een betaald abonnement.

Wanneer u een registratie-, aanvraag- of ander informatieformulier invult, verklaart en garandeert u dat alle aan NAVEG verstrekte informatie in verband met een dergelijke registratie volledig en nauwkeurig is en dat u voldoet aan alle criteria, vereisten en kwalificaties voor de gebruikscategorie waarvoor u zich aanmeldt. We kunnen om welke reden dan ook uw gebruikscategorie (bijv. Lid- of opleidersniveau of -categorie) om welke reden dan ook weigeren of van u eisen dat een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie die u tijdens de registratie aan ons verstrekt, wijzigt. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken het lidmaatschap of een andere gebruikersstatus te beëindigen.

U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw registratie en andere accountgegevens door het doorgeven van eventuele wijzigingen. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn alleen voor persoonlijk gebruik en moeten vertrouwelijk worden gehouden; u (en niet NAVEG) bent verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord en u moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke schending van de vertrouwelijkheid of ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of uw account. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

U moet onmiddellijk contact opnemen met NAVEG als u merkt of vermoedt dat uw persoonlijke registratie-, login- of accountinformatie zonder toestemming is of kan worden gebruikt, of anderszins uw account wilt deactiveren of uw gebruikersnaam of wachtwoord om veiligheidsredenen wilt wijzigen. Neem hiervoor contact op met info@naveg.nl.

Door u te registreren en/of een account aan te maken, gaat u akkoord met het opslaan, verzamelen, gebruiken en delen van alle gegevens zoals toegestaan door ons privacybeleid. U gaat ermee akkoord, zonder beperking, om periodiek e-mails van ons te ontvangen over uw account, websitediensten, aanbiedingen en promoties, inclusief aanbiedingen van derden. Als uw account wijzigingen toestaat, kunt u uw e-mailadres of andere instellingen wijzigen, voor zover uw accountfuncties dit toestaan.

Als u toegang krijgt tot de Website en/of Diensten via een account, kunnen de functies van dat account u de opslag van gegevens, instellingen, inhoud of andere informatie die u specificeert mogelijk maken, maar NAVEG is niet verplicht om dergelijke gegevens op te slaan, voorkeuren te bewaren, inhoud of andere informatie, inclusief maar niet beperkt tot cursusmateriaal dat u mogelijk hebt opgeslagen op te slaan.

Het kan enige tijd duren voordat we uw aanvraag of registratie hebben beoordeeld voordat we u een antwoord geven. De verwerkingstijden die op de Website en/of Diensten worden weergegeven, zijn slechts schattingen en de daadwerkelijke reactie- en verwerkingstijden kunnen korter of aanzienlijk langer zijn, afhankelijk van factoren zoals het volume, de complexiteit van uw inzending of andere factoren. We behouden ons het recht voor om de verwerkingstijden op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen.

16 betaalde diensten; vergoedingen; Betalingen.

Algemeen. Als u onze diensten koopt die tegen betaling worden aangeboden (“Betaalde Diensten”), stemt u ermee in ons de toepasselijke vergoedingen en belastingen te betalen zoals aangegeven op de Website en/of Diensten op het moment van aankoop. Als u deze betalingen niet doet, kan dit leiden tot beëindiging van uw recht om de betaalde diensten te gebruiken of u erop te abonneren. U moet ons de toepasselijke vergoedingen en belastingen betalen, tenzij u de Betaalde Dienst annuleert. In dat geval stemt u ermee in deze vergoedingen te blijven betalen tot het einde van de toepasselijke abonnementsperiode. Deze Overeenkomst beschrijft aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde soorten vergoedingen en betalingen, maar niets hierin verhindert de NAVEG om andere soorten vergoedingen en betalingsmethoden in rekening te brengen of te gebruiken.

Abonnementsdiensten. Wanneer u zich registreert en uw betalingsgegevens verstrekt voor een deel van de Diensten die als “abonnement” worden aangeboden, hebt u het recht op toegang tot en gebruik van de diensten die onder dat abonnement vallen voor een specifieke beperkte periode, d.w.z. de abonnementsperiode zoals gespecificeerd in het aanvraag- of registratieformulier of anderszins op de Website en/of Diensten, in ruil voor de betaling van de toepasselijke abonnementskosten voor die periode. U gaat akkoord dat uw abonnement aan het einde van elke huidige abonnementsperiode automatisch wordt verlengd voor een extra abonnementsperiode tegen de dan geldende abonnementstarieven (die van periode tot periode kunnen stijgen), tenzij u uw abonnement vóór de verlengingsdatum opzegt. Als u een abonnement opzegt vóór het einde van de op dat moment geldende abonnementsperiode, wordt uw abonnement opgezegd aan het einde van de toepasselijke abonnementsperiode en bent u verplicht de toepasselijke abonnementskosten te betalen tot het einde van de toepasselijke abonnementsperiode.

Gratis proefperiode. Wanneer u zich registreert voor een “gratis proefperiode” van een van de Diensten, hebt u het recht om bepaalde Diensten en die “gratis proefperiode” voor een  beperkte periode te gebruiken, d.w.z. bepaalde proefperiode zoals beschreven in een aanvraag- of registratieformulier of anderszins op de Website en/of Diensten. Hoewel er tijdens de toepasselijke gratis proefperiode niets in rekening wordt gebracht voor de toepasselijke services, wordt u om uw betalingsgegevens (zoals een creditcard) gevraagd wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefperiode. In dat geval wordt u geacht ingestemd te hebben met de aankoop tot een volledig betaald abonnement op de toepasselijke diensten, tenzij u de aankoop voor het einde van de gratis proefperiode annuleert.

Aanvraagformulier en inschrijfgeld. Bepaalde delen van de Website en/of diensten zijn alleen beschikbaar in verband met de goedkeuring van de Applicatie en/of registratie, login en/of  betaald abonnement. Voor het invullen van het registratieformulier en/of het registratieformulier kunnen aparte kosten in rekening worden gebracht (dwz naast abonnements- of andere gebruikskosten voor de betaalde dienst). Dergelijke registratie- en/of registratiekosten worden niet terugbetaald, zelfs als uw aanvraag of registratie niet wordt geaccepteerd. IAA behoudt zich het recht voor om een aanvraag of registratie om welke reden dan ook niet te accepteren.

Creditcard/betaalpas en andere betalingstransacties. De NAVEG behoudt zich het recht voor om periodiek zonder voorafgaande kennisgeving een betalingsmethode voor een betaalde dienst of andere betaling of heffing te accepteren of op te schorten. Afhankelijk van het kredietrisico of andere factoren, kan de NAVEG kan een bepaalde betaalmethode accepteren van sommige gebruikers, maar niet van andere. Als u een betaalde dienst wilt kopen (hetzij via de Website of de diensten of per telefoon, postorder, telemarketing, vertegenwoordiger van de klantenservice, accountvertegenwoordiger of andere verkoopkanalen) (elk van deze aankopen wordt, een “Transactie” genoemd), kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie over uw transactie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard/betaalpas, factuuradres, uw verzendinformatie en/ of e-mailadres.

U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET WETTELIJKE RECHT HEEFT OM ELKE CREDITCARD(S) DIE IN VERBAND MET ENIGE TRANSACTIE WORDEN GEBRUIKT, TE GEBRUIKEN.

Door dergelijke informatie te verstrekken, machtigt u NAVEG om dergelijke informatie aan derden over te dragen om transacties die door u of namens u zijn geïnitieerd, te vergemakkelijken. Verificatie van informatie kan vereist zijn voordat een transactie wordt bevestigd of voltooid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vergoedingen of kosten die door uw bank of  uw creditcard/betaalpas in rekening worden gebracht. Als de uitgever van uw creditcard/betaalpas of bank een afschrijving van uw creditcard/betaalpas of bankrekening terugboekt of weigert, kunnen we u rechtstreeks factureren en betaling vragen via een andere methode, zoals PayPal. We kunnen ook stoppen met het leveren van betaalde diensten aan u als we geen vergoedingen kunnen innen.

17 INFORMATIEKARAKTER VAN DE WEBSITE: GEEN MEDISCH ADVIES.

DE INHOUD DIE VIA DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN WORDT VERSTREKT, IS BEDOELD OM PRAKTISCHE EN NUTTIGE INFORMATIE TE VERSTREKKEN OVER HET BESCHIKBARE ONDERWERP.

HOEWEL DERGELIJKE INHOUD KAN VERWIJZEN NAAR DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT MEDISCHE EISEN, GEZONDHEIDSKZAKEN OF ANDERE PROFESSIONELE DIENSTEN, VORMT DERGELIJKE INHOUD GEEN MEDISCH ADVIES EN MAG DIT NIET WORDEN GECONSTRUEERD. DEZE INFORMATIE MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN PLAATS VAN HET INZOEKEN VAN PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING DOOR GECERTIFICEERDE BEHANDELAARS. NAVEG BEOEFT GEEN GENEESKUNDE OF ENIG ANDER BEROEP, EN BIEDT GEEN ENKEL ANDER PROFESSIONEEL ADVIES OF DIENSTEN AAN. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET CORRECTE GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE EN DIENSTEN BESCHIKBAAR IS.

DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN DE DIENSTEN IS GEEN VERVANGING VOOR DE INDIVIDUELE  PATIËNTEVALUATIE OP BASIS VAN HET ONDERZOEK VAN DE ZORGVERLENER VAN ELKE PATIËNT ALSMEDE DE LABORATORIUMGEGEVENS EN ANDERE PATIËNTSPECIFIEKE FACTOREN. DE INHOUD OP DE WEBSITE EN DE DIENSTEN MOETEN WORDEN GEBRUIKT ALS EEN HULPMIDDEL OM EEN BEVOEGDE ARTS OVER VERSCHILLENDE DIAGNOSTISCHE EN BEHANDELINGTECHNIEKEN TE ONDERWIJZEN, ER REKENING HOUDEND MET DAT INDIVIDUELE EN UNIEKE OMSTANDIGHEDEN DE ARTS KUNNEN LEIDEN TOT BESLISSINGEN DIE NIET IN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE WORDEN VERSTREKT.

WEBSITE EN DIENSTEN. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN IS NIET BEDOELD ALS EEN VERZOEK OM EEN ARTS-PATIËNT RELATIE TE VORMEN, EN VORMT GEEN AANSPRAAK. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN CREEËRT GEEN ARTS-PATIËNTRELATIE. BOVENDIEN CREËERT HET PLAATSEN VAN INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE SITE OF DE DIENSTEN, OF HET VERZENDEN VAN WEBMAILS OF ANDERE E-MAILS VIA DE SITE OF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, GEEN ENKELE VERBONDENHEID MET DE ARTS EN DE DIENSTEN. COMMUNICATIE WORDT  NIET ALS VERTROUWELIJK  BEHANDELD.

OM ALLE VOORGAANDE REDENEN DIE BESCHREVEN ZIJN, MAG U NIET HANDELEN OF NIET HANDELEN OP BASIS VAN ENIGE INHOUD OP DEZE WEBSITE OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN ZONDER JURIDISCH ADVIES OF ADVISEUR IN DE RELEVANTE JURISDICTIE, HET ADVIES VAN EEN BEVOEGDE MEDISCHE PROFESSIONAL TE RAADPLEGEN IN HET VAN TOEPASSING ZIJNDE ONDERWERP EN/OF UW EIGEN ONAFHANKELIJKE OORDEEL GEBRUIKEN ALS EEN COMPETENTE MEDISCHE PROFESSIONAL IN HET TOEPASSELIJKE ONDERWERP, INDIEN VAN TOEPASSING. NAVEG WIJST UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OF NIET ONDERNOMEN OP BASIS VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN.

18 AFWIJZING VAN GARANTIES.

DE WEBSITE, DIENSTEN EN ALLE GOEDEREN OF DIENSTEN VERKREGEN VIA OF IN VERBAND MET DE WEBSITE OF DE DIENSTEN WORDEN AAN U GELEVERD “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN MOET CONTROLEREN EN DAT U ALLE RISICO’S, INCLUSIEF DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE MATERIALEN DIE VIA DE WEBSITE OF DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN. DE NAVEG-ENTITEITEN WIJZEN ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DIENSTEN EN ALLE GOEDEREN VERKREGEN OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA OF IN VERBAND MET DE WEBSITE OF DIENSTEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN) VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN EIGENDOM.

HOEWEL WIJ STREVEN NAAR DE INTEGRITEIT EN VEILIGHEID VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN EN DE SERVERS WAAROP DE WEBSITE EN DE DIENSTEN WORDEN GEBRUIKT, GARANDEREN WIJ NIET DAT DE WEBSITE OF DE DIENSTEN VEILIG, VOLLEDIG OF CORRECT ZULLEN OF BLIJVEN, OF DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE OF DIENSTEN ZULLEN ONONDERBROKEN ZIJN. DE WEBSITE OF DIENSTEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN EN MATERIAAL BEVATTEN DAT DEZE OVEREENKOMST SCHENDEN OF TEGENSTRIJDIG ZIJN. BOVENDIEN KUNNEN DERDEN ONGEAUTORISEERDE WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE WEBSITE OF DIENSTEN AANBRENGEN.

19 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

DE NAVEG-ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, VOORBEELDSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, SCHADE VOOR WINSTDERVING, GEBRUIK, OF GEGEVENS, VERLIES VAN ANDERE IMMATERIËLE EIGENDOMMEN, VERLIES VAN VEILIGHEID VAN INFORMATIE DIE U HEEFT VERSTREKT VERBINDING MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN, OF ONGEAUTORISEERDE ONDERSCHEPING VAN DERGELIJKE INFORMATIE DOOR DERDEN, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, EN ZELFS INDIEN VOORAF OP DE HOOGTE GESTELD VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN. IN HET BIJZONDER, EN ZONDER BEPERKING, ZIJN DE NAVEG-ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN, OF VAN ENIGE INHOUD DIE OP DE WEBSITE OF IN VERBINDING MET DE DIENSTEN DOOR NAVEG OF ENIGE DERDE. UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ ONTEVREDENHEID OVER DE WEBSITE OF DIENSTEN IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NAVEG DE WEBSITE EN DIENSTEN HEEFT AANGEBODEN EN DEZE OVEREENKOMST IS GEGAAN OP BASIS VAN DE DISCLAIMERS EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN WORDEN VERMELD, DAT DE DISCLAIMERS EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN WORDEN VERMELD EEN REDELIJKE EN EERLIJKE VERDELING VAN RISICO WEERGEVEN TUSSEN U EN NAVEG, EN DAT DE DISCLAIMERS EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERIN UITEENGEZET EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN NAVEG. ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN ZOU NAVEG DE WEBSITE OF DIENSTEN NIET OP EEN COMMERCIEEL REDELIJKE BASIS AAN U KUNNEN LEVEREN.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN, OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN ALLEEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN WET IN UW RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING, EN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NAVEG BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

20 schadeloosstelling.

Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om elke NAVEG-entiteit te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit (a) uw gebruik van of activiteiten in verband met de Website of Diensten; (b) voor enige schending of vermeende schending door u van deze Overeenkomst; of (c) elk claim dat een inzending door u (inclusief cursusregistratie of cursusinhoud) of uw gebruik of exploitatie schade heeft veroorzaakt aan of de rechten van een derde partij heeft geschonden of inbreuk heeft gemaakt, inclusief vroegere, huidige of toekomstige inbreuk, wangedrag, verduistering, laster, smaad, schending van rechten op privacy of publiciteit, of schending van rechten met betrekking tot het bovenstaande. De NAVEG zal u onmiddelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, maar het niet verstrekken van een dergelijke kennisgeving zal u niet ontslaan van uw verplichtingen op grond van deze Sectie, behalve voor zover u daadwerkelijk wordt benadeeld door een dergelijke nalatigheid, en ontslaat u niet van enige andere aansprakelijkheid die u mogelijk heeft jegens de NAVEG-entiteiten anders dan onder deze sectie.

21 Looptijd en beëindiging.

Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. NAVEG kan uw toegang tot of gebruik van de Website of Diensten op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, ook als NAVEG van mening is dat u de geest of het doel van deze Overeenkomst hebt geschonden of gehandeld. Bij een dergelijke beëindiging wordt uw recht op toegang tot of gebruik van de Website of Diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd. U stemt ermee in dat uw toegang tot of gebruik van de Website of Diensten zonder voorafgaande kennisgeving kan worden beëindigd en dat de NAVEG uw wachtwoord en gebruikersnaam en alle gerelateerde informatie en bestanden en/of toegang tot dergelijke informatie onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen. U stemt ermee in dat NAVEG niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging de toegang tot de Website of Diensten of dergelijke informatie of bestanden, en dat de NAVEG niet verplicht is om dergelijke gegevens of bestanden daarna aan u beschikbaar te stellen na een dergelijke beëindiging. Secties 1-4, 6, 7, 9-14 en 16-29 en alle andere bepalingen van deze Overeenkomst en eventuele Aanvullende voorwaarden waarop de voorwaarden of inhoud ervan van toepassing zijn na beëindiging (inclusief alle licenties voor inhoud die aan ons zijn verleend met betrekking tot de inhoud), zal elke afloop of beëindiging van deze Overeenkomst overleven.

22 Jurisdictiekwesties.

De Website en de Diensten worden gecontroleerd en geëxploiteerd door de NAVEG in Nederland en zijn niet bedoeld om de NAVEG te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van enig ander land of gebied dan Nederland. De NAVEG geeft geen verklaringen of garanties dat de Website, Diensten of enig deel daarvan geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere jurisdicties dan Nederland. Als u de website of diensten bezoekt vanuit andere jurisdicties dan Nederland, doet u dit op eigen initiatief en risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten, regels en voorschriften. We kunnen op elk moment de beschikbaarheid van alle of een deel van de Website of Diensten beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied van onze keuze. Niet alle producten of diensten die op de Website of de Diensten worden beschreven, zijn beschikbaar in alle staten, provincies of rechtsgebieden.

23 Statuut van Beperkingen

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling of wet, moet u elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site en/of Diensten binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan, indienen. Of het wordt voor altijd weggesloten.

24 Claims wegens inbreuk op het auteursrecht.

Artikel 17 Europese Auteurswet voorziet in rechtsmiddelen voor auteursrechthebbenden die van mening zijn dat materiaal dat op het internet verschijnt of verband houdt met bewegende beelden, inbreuk maakt op hun rechten onder de Europese auteursrechtwetgeving. Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat beschikbaar is op de Website of in verband met de Diensten inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u (of uw vertegenwoordiger) NAVEG hiervan schriftelijk op de hoogte stellen per post of e-mail. Hierin verzoekt u NAVEG het materiaal te verwijderen of de toegang eraan te blokkeren. Als u te goeder trouw gelooft dat iemand ten onrechte inbreuk op het auteursrecht tegen u heeft gemeld, staat de wet u toe om NAVEG een tegenbericht te sturen. Kennisgevingen en tegenmeldingen moeten voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten opgelegd door het College van Toezicht Auteursrecht. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2022-10-01 voor details. Kennisgevingen en tegenkennisgevingen moeten worden verzonden per e-mail naar info@naveg.nl

We raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een melding of tegenmelding indient.

25 Ouderlijk toezicht

We willen u hierbij attenderen op de mogelijkheden van ouderlijk toezicht. De website en diensten zijn uitsluitend toegankelijk voor 18 jaar en ouderen. Hierbij kunt u hulpmiddelen gebruiken om de toegang van uw kind als ouder of voogd te blokkeren/beperken tot de website en diensten. Hierbij valt te denken aan bepaalde softwares en filterservices die verkrijgbaar zijn. Houdt er rekening mee dat de NAVEG geen producten, softwares of filterservices aanbeveelt.

26 Diversen.

Deze Overeenkomst vormt geen relatie tussen u en de NAVEG en mag niet worden geïnterpreteerd als het creëren van een partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap of franchisegever-franchisenemerrelatie. Als een bepaling van deze Overeenkomst als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Overeenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elke verboden toewijzing, overdracht of sublicentie is ongeldig. We kunnen zonder enige beperking een of al onze rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst toewijzen, overdragen of in sublicentie geven. Geen enkele afstandsverklaring door een van de partijen van een inbreuk of verzuim onder deze overeenkomst zal gelden als een afstandsverklaring van een eerdere of volgende inbreuk of verzuim. Rubriekkoppen, bijschriften of titels in dit document zijn alleen gemakshalve bedoeld en definiëren of verklaren geen enkele paragraaf of bepaling. Dit, samen met al het beleid waarnaar hierin wordt verwezen, is de volledige overeenkomst tussen u en NAVEG met betrekking tot het onderwerp dat hierin is uiteengezet en alle schriftelijke of mondelinge en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken. Kennisgevingen aan u kan, naar goeddunken van de NAVEG, worden gegeven via de Website of diensten of door middel van een bericht per e-mail. De Website of Diensten kunnen ook kennisgevingen doen van wijzigingen in deze Overeenkomst of andere zaken door de kennisgeving weer te geven of een link naar dergelijke kennisgevingen te verstrekken. U gaat ermee akkoord dat, zonder beperking, de gedrukte versie van deze Overeenkomst en communicatie in elektronische vorm in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden is toegestaan als andere zakelijke documenten in juridische of administratieve procedures onder of in verband met deze overeenkomst. Een document dat oorspronkelijk in druk is gemaakt en wordt bijgehouden. De NAVEG is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten zijn controle.

OPLEIDER AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor opleiders (de “Voorwaarden voor opleiders”) maken deel uit van de gebruiksvoorwaarden tussen u en de NAVEG in verband met uw gebruik van NAVEG’s online diensten en digitale producten die bedoeld zijn voor en/of aan u beschikbaar zijn gesteld in uw hoedanigheid van Opleider en zijn door middel van verwijzing opgenomen in de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst (de “Overeenkomst”). Alle termen die in deze opleidersvoorwaarden worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in deze overeenkomst is gedefinieerd. Voor alle duidelijkheid: de opleidersovereenkomst en de voorwaarden vormen één enkele overeenkomst tussen u en de NAVEG en alle voorwaarden van die overeenkomst zijn van toepassing op uw gebruik van de website en diensten. U wordt hierin aangeduid als “u” of als “Opleider”.

27 Opleiderkwalificaties.

Om opleider te worden, moet u voldoen aan alle toepasselijke vereisten die op de website en diensten worden vermeld. U wordt via de e-mail (info@naveg.nl of lidmaatschap@naveg.nl) op de hoogte gebracht wanneer u aan alle toepasselijke vereisten hebt voldaan. Om uw opleidersstatus te behouden, moet u voldoen aan deze overeenkomst en andere vereisten die op de website staan. Dit kan regelmatige updates of een statuscontroleproces vereisen. Opleiders kunnen ook worden verplicht om te voldoen aan verschillende trainingsvereisten die op de website zijn gespecificeerd om de status te behouden en/of om in aanmerking te komen voor het indienen van cursusaanvragen. De NAVEG behoudt zich het recht voor om elke aanvraag of aanvraag voor de opleider-status om welke reden dan ook af te wijzen. De NAVEG kan meer dan één categorie van opleidersstatus aanwijzen. De NAVEG behoudt zich het recht voor om uw status als opleider te allen tijde zonder opgaaf van reden te beëindigen. De NAVEG is niet aansprakelijk of aansprakelijk als gevolg van de beëindiging van uw status als opleider.

28 Uw vermogen om cursussen/cursussen aan te bieden.

Als Opleider kunt u zich aanmelden om een aanvraag in te dienen om cursussen en andere educatieve cursussen (“Cursussen”) te geven via de Website en Diensten. Voor uw eerste certificering als opleider en voor elke cursus die u wilt geven, moet een afzonderlijke aanvraag (“cursusaanvraag”) worden ingevuld en ingediend bij de NAVEG. Het kan dertig (30) dagen of langer duren voordat uw aanvraag voor een cursus is beoordeeld. De NAVEG beoordeelt en evalueert cursusinzendingen op originaliteit, validiteit, diepgang van de inhoud, correctheid, kwaliteit en actuele relevantie, bijdrage en leesbaarheid.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een aanvraag voor een educatieve cursus om welke reden dan ook te weigeren of af te wijzen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken cursussen om welke reden dan ook te annuleren en/of in te trekken. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, inzendingen voor cursusprojecten om welke reden dan ook te weigeren. De NAVEG is niet verantwoordelijk, en wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het afwijzen, annuleren of intrekken van een cursus-aanvraag of -cursus,.

Er kan een niet-restitueerbare vergoeding in rekening worden gebracht voor het indienen van uw cursus. Bij de eerste indiening van uw cursus kan van u worden verlangd dat u een webinar van 30 minuten op onze website indient of maakt als voorbeeld van uw werk. De NAVEG kan deze introductiecursus naar eigen goeddunken aan leden aanbieden en in verband met een dergelijke introductiecursus worden geen kosten betaald aan de opleiders.

Zodra uw eerste aanvraag Opleidercursus is goedgekeurd door de NAVEG en u een Opleider wordt, kunt u verdere aanvragen voor een Opleider Cursus indienen om vervolg cursussen op de Website en Diensten aan te bieden. Aanvragen voor opleiderscursussen kunnen over het algemeen één keer worden gewijzigd en één keer opnieuw worden ingediend zonder dat er extra inschrijfkosten in rekening worden gebracht. Voor latere herindieningen is een nieuwe aanvraag of betaling van de indieningstaks vereist. De NAVEG behoudt zich het recht voor om de vergoedingen voor de cursussen, het restitutiebeleid en het beleid voor opnieuw aanvragen op elk moment te wijzigen. Aanvullende vereisten, regels en richtlijnen voor het invullen van een aanvraag voor het Opleiderspogramma kunnen op de Website en/of Diensten worden geplaatst en/of kunnen per geval worden door de NAVEG worden bepaald met betrekking tot een bepaalde aanvraag voor een cursus.

Als de NAVEG een aanvraag voor een Opleider-Cursus-aanvraag goedkeurt, ondertekenen de opleider en NAVEG een document genaamd “Opleider Cursus Overeenkomst”, waarin de cursus wordt beschreven en alle informatie  die NAVEG naar eigen goeddunken kan vragen met betrekking tot de cursus en de cursussen die worden aangeboden. Als er binnen een redelijke termijn na goedkeuring van de aanvraag voor de cursus geen wederzijdse overeenstemming is bereikt over een overeenkomst voor de cursus, kan de NAVEG de aanvraag voor de cursus afwijzen of een nieuwe indiening van de aanvraag voor de cursus en een vergoeding voor dat cursus eisen. In Overeenkomsten voor opleiders-cursussen wordt onder andere de periode gespecificeerd gedurende welke de cursus op de Website en Diensten kan worden aangeboden.

Cursussen mogen alleen worden aangeboden zolang de opleider een ‘’goede reputatie’’ heeft als een NAVEG-opleider in strikte overeenstemming met een door de NAVEG goedgekeurde Opleider en alleen als deze niet is verlopen. Opleiders mogen de verantwoordelijkheid of het voorrecht om de cursus aan te bieden niet overdragen of delegeren aan een andere persoon zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NAVEG. NAVEG kan geregistreerde versies van cursussen op de website en diensten beschikbaar blijven stellen nadat een overeenkomst voor een opleidercursus is verlopen en/of nadat de opleider niet langer een “goede reputatie” heeft of anderszins niet langer een gecertificeerde opleider op de website of diensten is.

29 Verantwoordelijkheden van de opleiders voor de cursussen en materialen; Technische benodigdheden.

De opleider begrijpt en gaat akkoord dat de opleider op eigen risico en kosten alle apparatuur en materialen (mobiele telefoons, computer(s), kantoorruimte, kantoorbenodigdheden, internetverbindingen, webcams, microfoons, expertise, enz.) bekostigt. Daarnaast ook alle informatie, gegevens, werken van auteurschap of ander materiaal geleverd in tekst, fotografisch, audio, visueel of audiovisueel formaat, inclusief video’s, lezingen en cursusmateriaal, beoordelingen en syllabi (“Cursus-inhoud”) die redelijkerwijs vereist is voor de Opleider om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten en om zijn of haar Cursussen aan te bieden in overeenstemming met de toepasselijke Opleider Cursus Overeenkomst. Zonder het voorgaande te beperken, moet de Opleider alle software en hardware leveren die niet via de website en diensten beschikbaar worden gesteld. De NAVEG zal functies en diensten beschikbaar stellen om de opleiders tijdens de cursus te ondersteunen. Het kan ook nodig zijn dat de opleider zich registreert voor diensten, producten en technologie van derden, zoals YouTube, en deze aan te schaffen en te gebruiken om Cursussen op de Website en Diensten aan te bieden. Dit allemaal op eigen risico en kosten van de Opleider. De Opleider begrijpt dat aanvullende voorwaarden en vergoedingen van toepassing kunnen zijn op het gebruik door de Opleider van dergelijke diensten van derden en dat de Opleider als enige verantwoordelijk is voor de naleving van de eisen van de derde partij. De Opleiders zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle cursusinhoud in een formaat dat kan worden gehost en gestreamd via de Website en Diensten in overeenstemming met de technische specificaties die af en toe door NAVEG aan de Opleider worden verstrekt.

30 Bepaling van de cursusregistratiekosten voor deelnemers.

NAVEG kan de gebruikers van de website en diensten die deelnemen aan een bepaalde cursus (‘’Deelnemers’’) een speciaal tarief (de “Cursusgeld”) in rekening brengen. Cursussen kunnen ook gratis of zonder extra kosten aan de leden worden aangeboden die een lidmaatschaps-of abonnementsgeld of een vergelijkbaar pakketbedrag hebben betaald. Tenzij anders is overeengekomen in de schriftelijke Opleiders Overeenkomst (gedefinieerd in artikel 30 hierboven), wordt de basis waarop een bepaald cursus door de NAVEG wordt aangeboden, of er een cursusvergoeding in rekening wordt gebracht en het bedrag van een eventueel in rekening gebrachte cursusvergoeding, bepaald door NAVEG naar eigen goeddunken.

31 Opleidersvergoeding.

De NAVEG biedt een mechanisme voor betaling van de cursuskosten aan deelnemers via de website en diensten. De NAVEG garandeert niet dat deelnemers zich zullen inschrijven voor de cursus, dat deelnemers de van toepassing zijnde cursuskosten zullen betalen of dat de opleider een vergoeding zal ontvangen onder deze of anderszins van de NAVEG of van de deelnemer van welke aard dan ook en de NAVEG is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor het nalaten van een deelnemer om een cursusvergoeding te betalen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een organisatie of persoon om welke reden dan ook de deelname aan een cursus te ontzeggen. De opleider kan alleen een bedrag ter waarde van €500 of meer opnemen indien de opleider dit op de saldo ziet. Zo voorkomen wij onnodig veel opnames door de opleiders. De opleider kan alleen na 16 dagen het bedrag opnemen mits de cursist/student/lid geen restitutie krijgt binnen 14 dagen na aanschaf van de cursus.

De NAVEG vergoedt de opleiders voor hun cursussen alleen als en voor zover de vergoedingsvoorwaarden wederzijds schriftelijk zijn overeengekomen in een cursus-overeenkomst (gedefinieerd in clausule 30 hierboven).

Ondanks de voorwaarden van de Opleider-Cursusovereenkomst, stemt de opleider ermee in dat de NAVEG niet verplicht is, geheel naar eigen goeddunken van de NAVEG, om andere vergoedingen, voordelen, beloningen of vergoedingen dan de cursuskosten met de Opleider te delen.

32 Relatie tussen de NAVEG en de opleider.

U begrijpt dat de relatie tussen u (als opleider) en de NAVEG die van onafhankelijke contractanten is en dat niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als het creëren van een relatie van principaal en tussenpersoon, werkgever en werknemer of partners tussen u en de NAVEG. De NAVEG is alleen geïnteresseerd in de resultaten die worden behaald door uw cursussen aan te bieden. U heeft als onafhankelijke contractant geen recht op personeelsbeloningen van de NAVEG. De opleider behoudt te allen tijde een onafhankelijke professionele status en hanteert zijn eigen discretie bij het uitvoeren van de cursussen.

33 Inkomstenbelasting aangifteverplichtingen van de opleiders.

De opleider zal de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van alle betalingen die van de NAVEG zijn ontvangen in het kader van deze Overeenkomst of anderszins als inkomen en is verantwoordelijk voor de betaling van alle gerelateerde belastingen.

34 Prestatie- en kwaliteitsnormen voor de opleiders.

De opleider biedt de cursus(‘s) aan en beheert de website en diensten op een professionele manier en in overeenstemming met de hoogste normen van zorg en toewijding en het niveau van vaardigheid, kennis en beoordelingsvermogen dat normaal gesproken wordt toegepast door een ervaren medische opleider of professor aan een universiteit die vergelijkbare diensten aanbiedt zoals gedefinieerd in het Opleiders Cursus Handboek. Van de opleiders wordt ook verwacht dat ze redelijk reageren op deelnemers, inclusief het onmiddellijk terugsturen van beoordeeld cursuswerk (indien nodig) en het beantwoorden van vragen.

De opleider verklaart en garandeert dat de uitvoering van de cursussen en gerelateerde activiteiten op grond van deze overeenkomst geen inbreuk vormt op enige andere overeenkomst of contract waaraan de opleider gebonden is. Daarnaast heeft de opleider geen belangenverstrengeling met betrekking tot het onderwerp van zijn cursus, tenzij de opleider NAVEG uitdrukkelijk schriftelijk heeft geïnformeerd.

De opleider bevestigt dat hij/zij een arts is met een goede reputatie, geregistreerd bij de BIG-register in overeenstemming met artikel 3 BIG (Nederland) of RIZIV (in België) of een andere vergunningverlenende of machtigingsinstantie heeft waartoe de opleider is toegelaten. De opleider bevestigt dat hij nooit is gestraft, gewaarschuwd, berispt of zijn beroepslicentie ingetrokken/ ontzegd. De opleider bevestigt dat hij cursussen inzendt die relevant zijn voor zijn specialisme en expertise van de Opleider. Van de opleider vragen wij naast inschrijving op de website en diensten om een BIG-registratie en eventueel andere verklaringen.

35 Opleider verplicht om kennisgevingen te doen van bepaalde ongewenste voorvallen.

Als de Opleider een schriftelijke kennisgeving ontvangt van een derde partij of anderszins beschikt over feitelijke informatie van een derde partij, waarin hij stelt dat zijn intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, voortvloeiend uit de levering van de inhoud van het Opleiders-cursus via de Website en diensten of dat de Opleider onderworpen is of zal worden aan een overheidsonderzoek, of een onderzoek, actie of procedure voor een medische vergunning of geautoriseerde instantie, zal de Opleider de NAVEG onmiddellijk op de hoogte stellen van de vermeende inbreukvordering, onderzoek of actie.

36 Opleider Naleving van privacy vereisten.

Indien en voor zover de opleider persoonlijke informatie over een Deelnemers/Leden ontvangt via de Website of Diensten of anderszins tijdens het aanbieden van de cursus, zal de Opleider dergelijke informatie strikt vertrouwelijk houden en aan niemand bekendmaken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NAVEG. Persoonlijke informatie van een deelnemer omvat de naam, het fysieke adres, het e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie van een deelnemer en, als de informatie wordt gepubliceerd of verstrekt op een manier waarmee individuele deelnemers aan de hand van dergelijke informatie kunnen worden geïdentificeerd, elk nummer of informatie over cursus-gerelateerde resultaten of een deel daarvan. De opleider zal zich houden aan alle regels en instructies inzake gegevensbeveiliging die de NAVEG stelt met betrekking tot de persoonsgegevens van Deelnemers/Leden, andere opleiders en andere gebruikers van de Website en Diensten en ontwijkt deze niet.

37 NAVEG Gebruiksrechten Opleiders Naam en cursus-inhoud.

NAVEG’s rechten op marktcursussen. De opleider verleent NAVEG een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig sublicentieerbare licentie om de naam van de Opleider en cursus-inhoud te gebruiken bij het aanbieden van cursussen en cursus-inhoud via de website en diensten, evenals in de marketing, promotie en reclame daarvan.

NAVEG’s rechten om cursus-inhoud te gebruiken. U verleent de NAVEG een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (multi-level) licentie voor alle cursus-inhoud die u via of in verband met de Website of Diensten beschikbaar stelt, zonder extra kosten aan u of een derde partij, om dergelijke cursus-inhoud te reproduceren, distribueren, uitvoeren en weergeven (openbaar of anderszins), bewerken, te wijzigen en anderszins te gebruiken en te exploiteren, in elk vorm of medium dat nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld met het doel uw cursus aan te bieden aan leden in overeenstemming met de toepasselijke cursusovereenkomst en deze overeenkomst. De NAVEG mag deze rechten gebruiken of in licentie geven in elk vorm en elk medium dat nu bekend is of later wereldwijd zal worden ontwikkeld. Uw toestemming is onherroepelijk en strekt zich uit tot de NAVEG en zijn opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiegevers en omvat het recht om uw naam, foto, beeltenis, stem, verklaringen en professionele biografie (uw “beeltenis”) te gebruiken. De NAVEG zal de inhoud van uw cursus niet bewerken of wijzigen, behalve voor opmaakwijzigingen die nodig zijn om dergelijke presentatie of materialen correct weer te geven; op voorwaarde dat de NAVEG uittreksels van de cursus mag maken en gebruiken voor marketing- en soortgelijke doeleinden.

Uw rechten op uw cursus-inhoud. Voor alle duidelijkheid: u verleent ons slechts een niet-exclusieve licentie voor uw cursus-inhoud, en daarom mag u, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, eigenaar zijn van alle cursus-inhoudt die u verstrekt onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst. Dit betekent dat zelfs nadat we de cursus-inhoud aan ons beschikbaar hebben gesteld, u de cursus-inhoud nog steeds kunt gebruiken voor andere doeleinden dan deze Website en/of diensten.

U bent wettelijk verantwoordelijk voor uw cursus-inhoud. U verklaart en garandeert hierbij dat (a) u alle benodigde rechten hebt om alle inhoud in uw Cursus-inhoud te gebruiken en te verzenden (inclusief inhoud die door derden is gemaakt) en dat u het recht en de bevoegdheid hebt om de licenties aan de NAVEG te verlenen, zoals hierin vermeld; en dat (b) uw Cursus-inhoud niet: (i) inbreuk maakt op of misbruik maakt van de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, morele rechten, privacyrechten, recht op publiciteit, of ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht of (ii) laster, smaad of de privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een andere persoon belastert of schendt; en (c) uw cursus-inhoud vrij is van virussen, adware, spyware, wormen of andere schadelijke code. Op verzoek van de NAVEG stemt u ermee in om de NAVEG voldoende bewijs te verstrekken van uw toestemming om al het materiaal van derden in uw cursus-inhoud te gebruiken door het “NAVEG-toestemmingsformulier” of een gelijkwaardig bewijs van herdruk of gebruikstoestemming in te vullen.

Uitgave. De opleider gaat ermee akkoord de NAVEG of enige NAVEG-entiteit te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, kosten en/of rechtsvorderingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met de uitoefening van rechten die hierbij door NAVEG worden verleend. Cursus-inhoud of de gelijkenis van de opleider, inclusief maar niet beperkt tot claims van inbreuk, publiciteitsrechten, smaad, laster, morele rechten, inbreuk op privacy of schending van andere rechten die verband houden met het uploaden van de cursus; inhoud die afbeeldingen van de opleiders deelt of verstrekt aan de NAVEG in verband met het gebruik van de Website of Diensten. In dit opzicht doet de Opleider uitdrukkelijk afstand van alle rechten en voordelen die mij zijn toegekend door de bepalingen van Titel 6, sectie 160 (persoonlijk letsel) en (eigendomsrechten) van het Burgerlijk Wetboek. Welke sectie als volgt luidt:

” 1.Een verbintenis gaat teniet door een overeenkomst van de schuldeiser met de schuldenaar, waarbij hij van zijn vorderingsrecht afstand doet.

2.Een door de schuldeiser tot de schuldenaar gericht aanbod tot afstand om niet geldt als aanvaard, wanneer de schuldenaar van het aanbod heeft kennisgenomen en het niet onverwijld heeft afgewezen.

3.De artikelen 48 leden 1 en 2 en 49 leden 1-3 zijn van overeenkomstige toepassing.’’

CURSUS INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Lees deze Overeenkomst voor Cursus-registratievoorwaarden (de “Overeenkomst”) zorgvuldig door aangezien deze van toepassing is op uw gebruik van de online diensten en digitale producten van de Nederlandse Academie Voor Esthetische Geneeskunde (“NAVEG” of “wij” of “ons”), inclusief maar niet beperkt tot de NAVEG-website op http://www.naveg.nl en alle subdomeinen daarvan (de “Website”), mobiele applicaties aangeboden door NAVEG en alle functies, inhoud en producten en diensten daarvan, inclusief maar niet beperkt tot RSS , API, software en andere downloads (gezamenlijk de “Diensten”). Het gebruik van de Website en Diensten wordt beheerst door deze Overeenkomst, ongeacht hoe u toegang krijgt tot de Website of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot, via internet, Wireless Access Protocol (gewoonlijk aangeduid als “WAP”), een mobiel netwerk of anderszins. NAVEG en zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers, onafhankelijke contractanten (inclusief opleiders) en dienstverleners en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden, samen met de NAVEG, worden hierin de “NAVEG-entiteiten” genoemd.

38 Prijsbeleid.

De registratiekosten worden vermeld in EUR. De inschrijvingskosten voor de cursus kunnen worden betaald met creditcard, PayPal, iDeal-betaalmethoden en andere mogelijke betalingsmethodes zoals aangegeven op de website www.naveg.nl. Geen enkele andere vorm van betaling(en) wordt geaccepteerd. Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de prijzen up-to-date en correct zijn, is het altijd mogelijk dat er fouten optreden en in dergelijke gevallen wordt er contact met u opgenomen om de juiste prijs te bevestigen voordat u uw bestelling plaatst. We behouden ons het recht voor om de prijzen van onze diensten te herzien en te wijzigen. Indien u Stripe betalingsoptie gebruikt, rekenen wij 4% kosten bovenop de vraagprijs.  

39 Annuleringsvoorwaarden.

De Nederlandse Academie Voor Esthetische Geneeskunde (NAVEG) behoudt zich het recht voor om een cursus om welke reden dan ook te annuleren en is niet verantwoordelijk voor eventuele bijbehorende kosten. Cursusdata, Opleiders en cursusmateriaal kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

40 Vrijwaring van aansprakelijkheid.

Het lid vrijwaart hierbij de Nederlandse Academie Voor Esthetische Geneeskunde (NAVEG) en hun respectievelijke directeuren, opdrachtgevers, leden, opleiders, vrijwilligers, tussenpersonen, inclusief hun opvolgers en rechtverkrijgenden, van alle aansprakelijkheden. Hierbij te noemen, acties, claims en eisen voor schadevergoeding, verlies of letsel, hoe dan ook voortkomend uit dit cursus, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud van de cursus, trainingsmateriaal, persoonlijk, professioneel, educatief en/of medisch advies, feedback, opmerkingen en/of aanbevelingen.

De Nederlandse Academie Voor Esthetische Geneeskunde (NAVEG) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de toepassing van enige informatie verstrekt door de NAVEG, haar leden, personeel, trainingsmateriaal door de opleiders, website en persoonlijke communicatie.

41 Contact.

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, kunt u dergelijke vragen richten aan info@naveg.nl. Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet noodzakelijkerwijs veilig is; derhalve dient u geen creditcardgegevens of andere gevoelige informatie te versturen in uw e-mailcorrespondentie met ons.